Collagen Native DNA

New product

Collagen native DNA combines nature and the latest biochemical engineering. DNA repair and its protection is the most element to make the skin look healthy. It is Native Collagen Pure enriched with active ingredients that support and activate natural processes creating connective tissue. It intensely stimulates cells to function properly.

More details

£ 76.45

1 Item
Warning: Last items in stock!

- +

 
More info

Collagen native DNA combines nature and the latest biochemical engineering. DNA repair and its protection is the most element to make the skin look healthy. It is Native Collagen Pure enriched with active ingredients that support and activate natural processes creating connective tissue. It intensely stimulates cells to function properly. The body has the ability to repair its nucleic acids. This mechanism, however, is disturbed, degraded and subjected to oxidative stress.

The depreciation of the skin begins due to two reasons:

- bad moisturizing and oiling from the outside, which causes loss of skin cement - microcracks in the lipid coat, through which epidermal water escapes,

- effects of free oxygen radicals. They cause cell damage, damage to the DNA and RNA. The cells die faster and provide erroneous information to other cells.

 

The use of the best active ingredients is not enough to make the natural mechanisms of the skin act properly at the cellular level. The repair and protection of the DNA is the most important element in maintaining healthy skin appearance. The body has the ability to repair its nucleic acids, but these mechanisms are also disturbed, degraded and constantly subjected to oxidative stress. Without producing and maintaining adequate quantities of healthy cells it is not possible to build sufficient amounts of collagen, elastin, hyaluronic acid, fibronectin or other "bricks" of our skin.

Collagen DNA aims not only to ensure the proper processes, but to intensify their activity and stimulate the appropriate cells to perform planned activities.

 

Collagen Native DNA:

  • protects cells and DNA against reactive forms of oxygen, photo-aging, UVA rays
  • increases the synthesis of collagen and other basic nutrients of the skin
  • activates the cells to rebuild
  • widens peripheral vessels, improves blood circulation
  • improves lipid metabolism and regulates cholesterol
  • improves the synthesis of ATP

 

ACTIVE SUBSTANCES

Nucleic acids DNA and RNA (native)/ salmon roes extract

They initiate the replication of the skin structure, they activate cells, have strong antioxidant effect protecting them against reactive forms of oxygen. DNA and RNA acids are the filter to toxins, thus protecting the cell system. DNA and RNA dilate the peripheral vessels, facilitate circulation and thereby oxygenate cells and improve the metabolism of lipids.

They are obtained by a unique patented technology consisting in the purification of nucleic acids from all other substances and pollutants; they obtain the content of deoxyribonucleic acid (DNA), very rich in protamine and histones at the level of 70%.

 

KINETIN

a growth hormone. Stimulates DNA repair processes, protects against UV rays and free radicals as well as reduces excessive hyperpigmentation. Activates fibroblasts and stimulates collagen production.

It is the only substance that connects people with plants. It is a growth hormone, which is present in the human genetic code. Its chemical structure is similar to DNA, that is why it stimulates its repair mechanisms. This makes kinetin contribute to the extension of life of the cells, helps to smooth out the skin, to improve its tone and reduce surface wrinkles. It does not cause side effects or skin irritation.

 

SOD - Superoxide dismutase

is an elite cosmetic component, an enzyme of the first line of defence of our body against free radicals and one of the most powerful antioxidants that exist in nature. It protects the body against oxidative stress that causes massive cell damage and an overall tissue degradation.

Reactions of the radicals with DNA, proteins and lipids, and especially the accumulation of defective biopolymers, cause the beginning of degenerative processes, which may consequently lead to the development of many diseases and aging of the body. In some situations, the level of ROS may rapidly grow, thus leading to the damage of the structures in cells. This phenomenon is called oxidative stress. Cells defend themselves against it by increasing the expression of enzymes such as superoxide dismutase, catalase and peroxidase.

Unfortunately, the work of mitochondria is not perfect. It is our energy factories that convert oxygen into chemical energy of ATP (adenosine triphosphate), produce by-products, which are the oxygen free radicals. Dismutase helps to protect the mitochondria from self-destruction. This is a very important role in maintaining healthy and good appearance. It protects not only the skin but affects the cells of the whole body.

 

Copper peptide GHK-Cu ((very) blue peptide)

naturally occurring peptide constructed of copper molecules and amino acids of glycine - L-histidine - L-lysine. It stimulates the functioning of stem cells, increases the production of collagen in the skin, prevents photo-aging, improves elasticity and evens skin tone. It helps to reduce wrinkles, increases density and skin thickness. Current research indicates that it is able to modulate the expression of a large number of our genes responsible for reversing the degenerative processes occurring in our skin.

 

The extract of the PLACENTA

one of the most active regenerating factors. Rich in numerous nutrients and regulating substances, such as: cytokines, hormones, bioactive peptides, enzymes, growth factors, vitamins and minerals. It improves tissue metabolism, regenerates tired and aging skin. It has a strong moisturizing and anti-inflammatory effect.

 

DIRECTIONS FOR USE

Collagen must be applied on clean and moist skin. Biologically active collagen peptides are better absorbed if the gel is gently patted on moist skin. We recommend applying the collagen on the face, neck and cleavage twice daily, each day. Tightening effect is clearly felt several minutes after the application of the gel. Do not use if you are allergic to fish protein (0.02% of the population). Designed for external use.

 
Dodatkowe Informacje

Substancie aktywne:
-------------------
Kwasy nukleinowe DNA+RNA (natywne)

Uruchamiają replikację struktury skóry, aktywują komórki, działają silnie antyoksydacyjnie chroniąc je przed reaktywnymi formami tlenu. Kwasy DNA i RNA stanowią filtr dla toksyn, chroniąc ustrój komórkowy. DNA i RNA rozszerzają naczynia obwodowe, udrożniają krążenie, a tym samym dotleniają komórki, jak i poprawiają metabolizm lipidów.

Pozyskiwane opatentowaną unikalną technologią oczyszczania kwasów nukleinowych ze wszelkich innych substancji i zanieczyszczeń uzyskując zawartość kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), bardzo bogatego w protaminę i histony na poziomie 70% .


KINETYNA

hormon wzrostu. Stymuluje procesy naprawcze DNA, chroni przed promieniami UV i wolnymi rodnikami oraz zmniejsza nadmierną pigmentację. Aktywuje fibroblasty i stymuluje produkcję kolagenu.

To jedyna substancja, która łączy ludzi z roślinami. To hormon wzrostu, który występuje w ludzkim kodzie genetycznym. Jej budowa chemiczna jest podobna do DNA, dzięki czemu stymuluje jego mechanizmy naprawcze. To powoduje, że kinetyna przyczynia się do przedłużania życia komórek, pomaga wygładzić skórę, poprawić jej koloryt, zmniejszyć zmarszczki powierzchniowe. Nie powoduje skutków ubocznych ani podrażnień skóry


SOD - Dysmutaza ponadtlenkowa

to elitarny komponent kosmetyczny, enzym pierwszej linii obrony naszego organizmu przed wolnymi rodnikami i jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy istniejących w naturze. Zabezpiecza nasz organizm przed stresem oksydacyjnym, powodującym masowe uszkodzenia komórek i ogólną degradację tkanek.

Reakcje rodników z DNA, białkami i lipidami, a zwłaszcza nagromadzanie się uszkodzonych biopolimerów wywołuje początek procesów degeneracyjnych, które w konsekwencji mogą prowadzić do rozwoju wielu chorób oraz starzenia się organizmu. W pewnych sytuacjach poziom RFT może gwałtownie wzrosnąć prowadząc do uszkodzenia struktur w komórkach. Zjawisko to nazywa się stresem oksydacyjnym. Komórki bronią się przed nim zwiększając ekspresję enzymów takich jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydaza.

Niestety praca mitochondriów nie jest doskonała. To nasze fabryki energii przekształcają tlen na energię chemiczną ATP - trójfosforan adenozyny - produkują produkty uboczne, którymi są właśnie wolne rodniki tlenowe. Dysmutaza pomaga chronić mitochondria przez samozniszczeniem. To jest bardzo ważna rola w zachowaniu zdrowego i dobrego wyglądu. Chroni tylko skórę - działa na komórki całego organizmu.


Peptyd miedziowy GHK-Cu

naturalnie występujący peptyd zbudowany z cząsteczki miedzi oraz aminokwasów glycyny - L-histidyny - L-lizyny. Stymuluje funkcjonowanie komórek macierzystych, zwiększa produkcję kolagenu w skórze, zapobiega fotostarzeniu, poprawia elastyczność i ujednolica koloryt skóry. Wspomaga redukcję zmarszczek, zwiększa zagęszczenie skóry i jej grubość.

Aktualne badania wskazują, że jest zdolny do modulowania ekspresji dużej liczby naszych genów, odpowiedzialnych za odwrócenie procesów degeneracyjnych zachodzących w naszej skórze


Ekstrakt z placenty  

jeden z najaktywniejszych czynników regenerujących. Bogaty w liczne substancje odżywcze i regulujące, jak: cytokiny, hormony, bioaktywne peptydy, enzymy, czynniki wzrostu, witaminy i minerały. Poprawia metabolizm tkankowy, regeneruje skórę zmęczoną, starzejącą się. Wykazuje silne działanie nawilżające i przeciwzapalne.

Sposoby użycia:
-------------------
Należy nakładać na oczyszczoną i jeszcze wilgotną skórę. Najlepszą wchłanialność aktywnych biologicznie peptydów kolagenowych otrzymujemy przez delikatne wklepywanie żelu. Zalecamy stosowanie kolagenu na twarz, szyję i dekolt 2 razy dziennie, codziennie. Efekt napięcia skóry jest odczuwalny już po kilku minutach. Nie stosować w przypadku uczulenia na białko rybie (0,02% populacji). Przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Porady:
-------------------

Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym. Temperatury ujemne mogą spowodować rozprężenie substancji i pęknięcie opakowania.

Write a review

Collagen Native DNA

Collagen native DNA combines nature and the latest biochemical engineering. DNA repair and its protection is the most element to make the skin look healthy. It is Native Collagen Pure enriched with active ingredients that support and activate natural processes creating connective tissue. It intensely stimulates cells to function properly.

Write a review

Accessories

2 other products in the same category:

Menu